De är vi som är Sjöbopartiets representanter i Sjöbo kommunfullmäktige 
2014-2018.

Vår gruppledare i fullmäktige är Roger Karlsson.
 

1. Johan Söderlin, Lantbrukare

2. Magnus Olsson, Lantbrukare

3. Roger Karlsson, Anläggningsarbetare

4. Christine Andersson, Företagare


1. ers. Sven-Erik Andersson, Chaufför

2. ers. Henrik Sonesson, Företagare

Kommunstyrelsen

Ord. Magnus Olsson, ers Roger Karlsson, ers Johan Söderlin

 

Ksau.

Ord. Johan Söderlin

 

Nämndeman

Ord. Ann-Magret Assarsson

Revisor

Ann-Margret Assarsson


Valberedningen

Ord. Roger Karlsson, ers. Johan Söderlin

 

Samhällsbyggnadsnämnd

Ord. Henrik Sonesson

Teknisk nämnden

 Ord. Sven-Erik Andersson

Vård- och omsorgsnämnd

Ord. Therese Svensson

 

Familjenämnd

Ord. Christine Andersson

 

Sjöbo Elnät AB

Ord. Ingvar Mauritzson

Ombud till kommunförbundet Skånes förbundsmöte

Ers. Johan Söderlin

 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ord. Johan Söderlin

 

Gode män med sakkunskap i tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor

Ord. Sven-Erik Andersson 

Fiskeförbundet

Ordförande Roger Karlsson