Sjöbopartiet är ett lokalpolitiskt parti som verkar i Sjöbo kommun. 

 

Partiet grundades 1991 och värnar om ett levande Sjöbo, där boende känner sig trygga och upplever att deras röst blir hörd. 

 

Vi arbetar för en levande landsbygd där kultur, skola och äldreomsorg sätts i fokus.

 

Bli medlem!

Medlemsavgift: 100:-
Bankgiro 5943-4761 

 

Valfolder 2014 

Utdrag från vårt partiprogram

 

Utökade gymnasieprogram och fler fältsekretare för att säkra våra barns framtid.
 
En äldreomsorg där alla äldre har plats till ett boende.
 
Snabba handläggningstider för bygglov och tillgång till att hyra lokaler i industrihotell för att främja kommunens näringsliv.
 
Sjöbo skall vara en lågskattekommun.
 
Lönerna inom vård och omsorg bör höjas.
 
Nej till flyktingmottagning.