De är vi som är Sjöbopartiets representanter i Sjöbo kommunfullmäktige 
2014-2022.

Vår gruppledare i fullmäktige är Roger Karlsson.
 

1. Johan Söderlin, Lantbrukare

2. Christine Andersson, Företagare


1. ers.  Roger Karlsson, Anläggningsarbetare

2. ers. Magnus Olsson, Lantbrukare

Kommunstyrelsen

Ers Johan Söderlin, ers Roger Karlsson

 

Ksau.

Ord. Johan Söderlin

 

Nämndeman

Ord. Ann-Magret Assarsson

Valberedningen

Ord. Roger Karlsson, ers. Johan Söderlin

 

Familjenämnd

Ers. Christine Andersson