De är vi som är Sjöbopartiets representanter i Sjöbo kommunfullmäktige 
2014-2018.

Vår gruppledare i fullmäktige är Roger Karlsson.
 

1. Johan Söderlin, Lantbrukare

2. Magnus Olsson, Lantbrukare

3. Roger Karlsson, Anläggningsarbetare

4. Christine Andersson, Företagare


1. ers. Sven-Erik Andersson, Chaufför

2. ers. Henrik Sonesson, Företagare

Kommunstyrelsen

Ord. Magnus Olsson, ers Roger Karlsson, ers Johan Söderlin

 

Ksau.

Ord. Johan Söderlin

 

Nämndeman

Ord. Lenart Glans

 

Revisor

Ann-Margret Assarsson


Valberedningen

Ord. Roger Karlsson, ers. Johan Söderlin

 

Valnämnd

Ord.

 

Samhällsbyggnadsnämnd

Ord. Henrik Sonesson

 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Ord. Henrik Sonesson 

 

Teknisk nämnden

 Ord. Sven-Erik Andersson

Vård- och omsorgsnämnd

Ord. Therese Svensson

 

Familjenämnd

Ord. Christine Andersson

 

Sjöbo Elnät AB

Ord. Ingvar Mauritzson

 

Ombud till kommunförbundet Skånes förbundsmöte

Ers. Johan Söderlin

 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Ers. Johan Söderlin

 

Gode män med sakkunskap i tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor

Ord. Lennart Glans 


Fiskeförbundet

Roger Karlsson